Foreningen

Styret Vedtekter Årsmeldinger og regnskap Oppslagstavle Innkalling til årsmøte
   
 

Hytteforeningen ble dannet i 1992 med et interim-styre. Bakgrunnen var planer om diverse utbygginger i området. Året etter ble forening formelt opprettet og har som målsetting å ivareta hytteeiernes interesser på best mulig måte.